MOJEDIELO

zabezpečuje preukázateľnosť autorského práva k zverejnenému dielu

Získate projekt MOJEDIELO, ako ucelený materiál v elektronickej podobe, vychádzajúci z aktuálneho stavu zverejneného diela. 

Formulár Pridať projekt, ktorý je objednávkou projektu obsahuje časť, kam je z Vašej strany potrebné zadať odkaz na webovú sránku, ktorú máme pre Vás spracovať.

Odkazy spracujeme tak, že z nich vytvoríme PDF dokument, ktorý elektronicky podpíšeme a tým zabezpečíme nezameniteľnosť a dôkaz o tom, čo sa na predmetných odkazoch v daný moment nachádza. Súčasťou PDF dokumentu je certifikát s elektronickým podpisom. 

Tento dokument samostatne, alebo spojený do jedného celku, predstavuje Projekt nepriamy dôkaz autorstva diela. 

Mám záujem o vypracovanie projektu nepriamy dôkaz autorstva diela ​​

Cena projektu: 95 EUR

Pridajte Váš projekt, ktorému potrebujete zabezpčeiť preukázateľnosť autorského práva k zverejnenému dielu